Rostoklatská 1/367, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: +420 603 581 525, opting@volny.cz

IČO 25703854, DIČ CZ25703854, zápis v OR u MS v Praze odd. C, vl. 62689, 21.10.1998 


Komplexní inženýrské služby při přípravě a realizaci investiční výstavby i staveb pro bydlení – obstarání veškerých náležitostí územního a stavebního řízení až po kolaudaci stavby, obstarání projektové dokumentace a pomoc při výběru dodavatelů, zajištění investorského dozoru.


Administrace zadávání veřejných zakázek pro zadavatele – zajištění veškerých administrativních povinností a lhůt vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách včetně asistence při jednotlivých úkonech zadavatele a zpracování podkladů pro rozhodování komisí zadavatele.
mapa velká

mapa detail